Persondatapolitik

Opdateret 31.07.2023

SAMTYKKE TIL BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

1 - Dataansvarlig:
Vi er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger:
Liv i livet – Kropsterapi & Coaching
C/O Rikke Stockfleth Jessen
Gammel Køge Landevej 274C st th
2650 Hvidovre
CVR-nr 43857592
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte os via posttilrikke@outlook.dk.

2 - Personoplysninger og formål:
Vi vil bede om dit samtykke til at behandle følgende personoplysninger om dig:
a) Kontaktoplysninger du selv angiver på Facebook og/eller i bookingsystemet Planway (navn, telefonnummer og email-adresse er obligatoriske, og du kan vælge at oplyse din fødselsdato)
b) Oplysninger om tidsbestillinger, aflysninger, køb af klippekort, betalinger og fakturaer til brug for administration
c) Journal, notater og anden kommunikation i forbindelse med køb af behandlinger/sessioner hos os
Med dit samtykke er vores hjemmel til behandling af dine personoplysninger at finde i Persondataloven §6, stk. 1.

3 - Opbevaring:
Vi behandler udelukkende dine personoplysninger jf. dit samtykke så længe, at vi har et formål til dette. Journalpligt og krav til bogføring betyder, at vi opbevarer dine oplysninger i minimum 5 år, efter indeværende regnskabsår er afsluttet.

4 - Dine rettigheder:
Du har efter persondataforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Du kan kontakte os angående spørgsmål, samt for at udøve dine rettigheder og trække dit samtykke tilbage.
a) Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.
b) Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
c) Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
d) Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
e) Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
f) Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

5 - Tilbagetrækning af samtykke:
Du har altid ret til at trække dit samtykke tilbage. Når du trækker dit samtykke tilbage, så kan vi ikke længere behandle dine personoplysninger til formålet.

6 - Klage til Datatilsynet:
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. Vi vil generelt opfordre dig til at læse mere om GDPR, så du er opdateret på reglerne.